Velledalen Symjehall

Vi ønsker alle velkommen til Velledalen Symjehall.
Laurdagar og søndagar blir vatnet varma opp til 32 grader. På vekedagane ligg temperaturen på ca 28 grader.

Badstu alle dagar. Gratis kaffi og saft.

Opning for haust 2018 og vinter 2019

Siste åpningsdag før jul 2018 vert onsdag 19. desember.

Første åpningsdag 2019 vert laurdag 05. januar.Symjekampanje 2019:

Symjekampanjen Svøm Langt – Albania 2019 i regi av Velledalen symjehall og Norges Svømmeforbund startar etter nyttår.

Bli med på Noregs største mosjonskampanje i Velledalen Symjehall og Sykkylven symjehall. I 2019 går Norges Svømmeforbunds mosjonskampanjen til Albania. Kampanjen går mellom 1.januar og 31.mars. "Svøm langt" er Norges Svømmeforbund årlege mosjonskampanje. Kampanjen har kvart år nærare 25.000 deltakere, og har med dette utvikla seg til å bli Noregs største mosjonskampanje. Mellom alle vaksne som sym 10.000 meter (funksjonshemmede 5000 meter) og born (under 14 år) som sym 2.500 meter (funksjonshemmede 1500 meter) vert det trekt ut vinnara av turar til kampanjens destinasjon!

Som i alle år, er det også denne gongen flotte premiar til noken heldige deltakarar. Apollo er forbundet sin reisesponsor og hovedpremien for vaksne er ein tur for to til Albania. Alle born på 13 år og yngre som i perioden sym 2.500 meter får et diplom og blir med i trekningen om en vekestur til Albania for heile familien (fire personer). I tillegg er det trekning av weekendopphold på Thon Hotel i Noreg for både vaksne og born.

Det er enkelt å verte med. Registreringskort får du i Velledalen Symjehall. Spør betjeninga etter dette, og spør gjerne også om andre ting du lurer på. Du kan og registrere deg elektronisk på www.svomlangt.no
Mobilhotell:

Symjehallen har no anskaffa mobilhotell, eit skap med 14 låsbare bur der ein kan låse inn mobiltelefon, nøklar og lommmebok medan ein tek nokre rundar i bassenget.

Velledalen Symjehall mobilhotell


Opningstider:

  Velledalen Symjehall
Mandag 18:00 - 19:00 Familiebading
Mandag 19:00 - 20:00 Damebading
Onsdag 18:00 - 19:00 Familiebading
Onsdag 19:00 - 20:00 Herrebading
Laurdag 13:00 - 14:00 Babybading
Laurdag 14:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 15:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 18:00 - 19:30 Voksensymjing