Velledalen Symjehall

Vi ønsker alle velkommen til Velledalen Symjehall.
Laurdagar og søndagar blir vatnet varma opp til 32 grader. På vekedagane ligg temperaturen på ca 28 grader.

Badstu alle dagar. Gratis kaffi og saft.

Opning for 2020

Vinterferie 2020.
Ekstra ope onsdag 19. februar. Vi opnar ein time før.
Altså familiebading frå 17 til 19 denne dagen.

I tillegg vert det ekstra opning torsdag 20. februar med familiebading frå kl 14 til kl 17.

Opningstider:

  Velledalen Symjehall
Mandag 18:00 - 19:00 Familiebading
Mandag 19:00 - 20:00 Damebading
Onsdag 18:00 - 19:00 Familiebading
Onsdag 19:00 - 20:00 Herrebading
Laurdag 13:00 - 14:00 Babybading
Laurdag 14:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 15:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 18:00 - 19:00 Voksensymjing