Velledalen Symjehall

Vi ønsker alle velkommen til Velledalen Symjehall.
Laurdagar og søndagar blir vatnet varma opp til 32 grader. På vekedagane ligg temperaturen på ca 28 grader.

Badstu alle dagar. Gratis kaffi og saft.

Opning for 2019

Vi opnar opp etter oppussinga mandag 21. oktober. Vanleg opningtider frå no av. Vel møtt!

Mobilhotell:

Symjehallen har no anskaffa mobilhotell, eit skap med 14 låsbare bur der ein kan låse inn mobiltelefon, nøklar og lommmebok medan ein tek nokre rundar i bassenget.

Velledalen Symjehall mobilhotell


Opningstider:

  Velledalen Symjehall
Mandag 18:00 - 19:00 Familiebading
Mandag 19:00 - 20:00 Damebading
Onsdag 18:00 - 19:00 Familiebading
Onsdag 19:00 - 20:00 Herrebading
Laurdag 13:00 - 14:00 Babybading
Laurdag 14:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 15:00 - 18:00 Familiebading
Søndag 18:00 - 19:00 Voksensymjing